Saturday, 11 February 2012

Manual: How to wait - How to walk

De onnavolgbare Dave Bonta heeft naast zijn voortrekkersrol in de videopoëzie (Hij is een van de eerste die mijn werkjes begon op te pikken...) ook nog andere on-line bezigheden. Je vraagt je soms af wanneer die man slaapt.

Op zijn blog Via Negativa is hij onlangs begonnen met Manual.
Zelf omschreef hij op FB die 'doorlopende' reeks als:

'It's always seemed kind of a shame that life doesn't come with a manual, so I've decided to write one.'
'My biggest influences on the writing in this series, by the way, are the Serbian poets Vasko Popa and Novica Tadic. That's the level of absurdism I'm trying to mine -- a challenge for my somewhat too-logical mind.'

Ik was direct verkocht. Iets in mijn kleine teen begon te kriebelen en geleidelijk aan werd ik ervan overtuigd dat ik 'hier iets mee wilde doen'
Dave was zo vriendelijk mij de toestemming te geven om alles van de reeks te gebruiken. Meer nog hij was ook direct bereid om elk onderdeel van 'Manual' op te nemen.

Ik kon van start.
Ik had al zitten werken aan een basistrack voor de hele reeks. Een reeks van klanken die ik licht kon wijzigen bij elk nieuw onderdeel.Beelden dan. Terug naar 'That's the level of absurdism I'm trying to mine '
Het was dus kwestie om bepaalde 'gewoontes' die ik heb bij het opzetten van een nieuwe video opzij te schuiven.

How to wait
Incubate an egg with the heat of your palms. Brood.
Nurse your sorrows with the sour milk of jealousy, or failing that, Nestle’s infant formula.
Dissect a seed.
Relive a pleasant memory by reenacting it in excruciating detail.
Do math problems in your head—for example, prove Goldbach’s Conjecture.
Collect rain in jars, tightly sealed and organized by month and day.
Get ready! Sharpen all your knives.
Grind them until they’re thin as piano wires.
Hug yourself tightly and rock back and forth on your haunches.
If you must watch the clock, unplug it first.
If you must play solitaire, dispense with the cards.
Light cigarettes and watch from a safe distance as they turn into columns of ash.
Pace, but let your fingers do the walking.
Novels are best read backwards, one page at a time.
Stop kidding yourself about what comes next.
Go about your business.
Coil into a spring so your mind won’t have anywhere to wander.

Begonnen vanuit het idee van 'doelloos staan wachten' ben ik thuis beginnen filmen.
Een toevallig in de buurt liggend stukje spek (dat ik gebruikte om te kijken en scherp te stellen waar ik juist moest gaan staan) bracht de hele zaak in een stroomversnelling.
Toen ik de testbeelden zag werkte de combinatie van dat spek met de 'alledaagse handeling' perfect.
Een rode draad.
Vanaf dan liep het bijna vanzelf. De basisideeën waren er snel (niet te ver gaan zoeken, eenvoudige handelingen, huis-tuin-en keukenmateriaal,...en spek)

Ik ben vertrokken vanuit het idee dat ik voor elk onderdeel 3 'verhaal/beeldlijnen' wilde.
Die ik dan zou omkeren, spiegelen en chronologisch op een negen-delig scherm wilde monteren.
Enfin...'t is klaar

How to waitWoorden en stem: Dave Bonta
Concept, camera, montage & muziek: Swoon

Vanuit 'How te wait' kwam dan redelijk snel 'How to walk'

How to walk
Walking is a form of climbing—one extremity should keep hold of the floor or ground at all times to prevent a fall.
(Feet are better for this than hands.)
You can try delegating it to others, but you have to hope they won’t do the same.
Someone must walk or the earth will forget about us and have other bad dreams instead.
Find a tree to coach you—trees spend their whole lives plotting their next step.
Be careful not to take root.
Every corner of terra firma requires a different walk, as well as every hour of the day.
A morning walk should never take the place of an evening or postprandial walk.
Saunter. Shuffle. Swagger. Stride. Plod.
Feet are like oxen bound in harness: they’re paired, but they’re not a couple.
However much they’re fetishized, their first and only mate is the ground.
Muscles are like batteries—simply walk backwards to recharge!
Try not to think about the ten little piggies with their discordant agendas.
Try not to think about those other two-legged animals, the birds.
At birth, you are allotted just so many steps. Choose them carefully.
Keep your eyes on the sidewalk—there are no dropped coins in the sky.

How to walkWoorden en stem: Dave Bonta
Concept, camera, montage & muziek: Swoon

Aangezien dat Dave ook al 'How to eat', 'How to breathe', 'How to listen' 'How to wake up' schreef, zullen er waarschijnlijk nog wel enkele volgen...

No comments:

Post a Comment