Tuesday, 24 May 2011

Parental Guidance

Dit was een moeilijke...
Eerst was er de muziek 'Parental Guidance'Dan een embryo van een idee.Een beeld? Een danser.
De drang 'eens iets te doen' met tv-storingen.

Storing.

Dan was er het gedicht 'My father's advice' van Howie Good.

Storing.

Wekenlang probeerde ik beelden van een balletdanser ergens in die vergelijking te stoppen.

Niks.
Storing.

Tot ik gisteren iets las over Richard Kuklinski.
Een persoon die qua storing kan tellen.

Storingen dus, geen danser.
gestoord(e invloeden)
verstoord...
Een parade van het Chinese leger maakt compleet.

Parental Guidancewoorden: Howie Good
Videobewerking, montage,
stemmen en muziek: Swoon

No comments:

Post a comment