Friday, 25 February 2011

KONTEMPLI / KUNMETIOnder de naam van KONTEMPLI / KUNMETI ga ik een bescheiden portfolio opmaken. Uiteindelijk wordt het de bedoeling om ook buiten de virtuele wereld een kleine tentoonstelling op te zetten met werk van Swoon.

10 video's worden geselecteerd


en een aantal (stills uit de filmpjes)
Een voorlopige préselecetie:


No comments:

Post a comment