Monday, 30 January 2012

STUCK in daily RITUALS

Tussen bedrijven door...
Zoeken naar andere invalshoeken...
Experimenteren...

STUCK in daily RITUALS is een zoektocht naar anticipatie.

Twee tegengestelde schermen met beelden van oude films en nieuw opgenomen beeldmateriaal
ingebed in een track ( een samenvoeging van 2 tracks eigenlijk) die ik heb aangekleed met
samples en soundbites van documentaires, films;
'Undercover investigation at Hy-Line Hatchery' (Mercy For Animals), 'Silent night bloody night' (Theodore Gershuny, 1974), 'The last Man on Earth' (Ubaldo Ragona, 1964), 'The Child Molester' (Highway Safety Foundation), 'Orthodox Miracles Pt.1 (Adam Antis), 'Nathan the Wise'
(Manfred Noa, 1922), 'Voyeur' (Diego Diaz), 'Nuremberg - it's lesson for today' (Documentary Film Unit, 1950)

STUCK in daily RITUALS

No comments:

Post a Comment