Tuesday, 7 February 2012

The Road Not Taken

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
 
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
 
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
 
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Keuzes maken. Bewust kiezen en er dan voor gaan, ook al is de weg niet voor de hand liggend.
Een experiment in beperking.

"Gebruikt slechts 20 seconden beeld voor een filmpje van 3 minuten."

Voor het gedicht 'The Road Not Taken' van Robert Frost (alweer fantastisch gelezen door Nic Sebastian) wilde ik een meer grafische uitwerking van de beelden, geen naratieve structuur.
Ik heb 20 seconden beeld (een treinrit naar Essen, voor de opnames van [meine heimat] in een stralende zon) bewerkt, uitgerokken, geknipt, omgekeerd en geplakt...tot ik een 'lijn' had waarmee ik aan de slag kon.

Een track had ik al eerder klaar:Restte mij enkel nog beeld, lezing en geluid te monteren...

Enfin, 't is klaar...

The Road Not TakenWoorden: Robert Frost
Stem: Nic Sebastian
Concept, camera, bewerking, montage ne muziek: Swoon

No comments:

Post a Comment