Tuesday, 22 November 2011

Trauma en Exit Strategies; nog geluiden

Er zijn nogal wat projecten lopende op dit ogenblik. Dat is fijn.

Exit Strategies (a bloodletting)

Exit Strategies is een chapbook met 6 prozagedichten dat David Tomaloff eerder dit jaar via Cold Wake Press wereldkundig maakte.

Exit Strategies (a bloodletting) wordt na de PROOF triptiek een verdergezette samenwerking tussen David en mezelf. Ik heb alvast geprobeerd om 6 tracks te maken die als lijm zullen dienen bij de beelden van die zes videogedichten.

De zes zouden (mede door de steeds wederkerende melodie) een soort van raamvertelling moeten gaan vormen. David stort zich momenteel op het lezen en opnemen en ik sleutel aan de beelden. Meer later.

Trauma

Trauma gaat mijn eerste zelfgeschreven triptiek worden. Drie videogedichten ('Galapagos', 'Two Women' en 'Morder') vormen Trauma. De triptiek staat alvast te wachten op verdere publicatie. Er wordt volop gewerkt aan de afwerking van de laatste twee filmpjes.
De muziek van Trauma staat verzameld met andere recente klanken op een gelijknamige cd.

No comments:

Post a Comment