Thursday, 15 September 2011

Propolis; work in progress - samenwerking, inspiratie en toestemmingen...

Een dag of 10 geleden schreef ik over de opzet van een nieuwe samenwerking.
Samen met Kathy McTavish en Nic Sebastian ging ik op zoek naar dichters en gedichten voor een nieuwe 'videogedicht-triptiek'. De dichters werden gekozen (David Tomaloff, Donna Vorreyer en Lisa Cihlar) Een trio gedichten werd eruit gelicht. Een triptiek in woorden, nu nog beelden, klanken. Een titel.
Propolis.

Nic verzorgde 3 geweldig inspirerende lezingen en Kathy schreef daar dan weer muziek op. De samenwerking is vruchtbaar. Met veel input van en bij elkaars werk. Organisch bijna.

Mijn zoektocht naar beelden heeft ook zijn resultaat opgeleverd.
Inspiratie heb ik in de eerste plaats gevonden bij de schilders
Turner en Goya. Vooral dan in de kleuren en de vulkaan.
Dat bracht me dan weer bij Prelinger Archives waar ik geweldige beelden vond van vulkaanuitbarstingen op Hawaii.

Die vulkaanbeelden vormen de 'achtergrond' van de filmpjes.

Voor de 'voorgrond' wilde ik werken met beelden van bestaande
video-kunstwerken.
Natuurlijk omdat dat alvast eersteklas beeldwerk oplevert, maar ook om bestaande videowerken opnieuw te integreren.
Ze te laten samenvloeien met 3 verschillende kunstvormen (woord, muziek, voordracht)

Om zo uiteindelijk tot een triptiek te komen, die zijn oorsprong dan weer kent in de oude schilderkunst. Enfin een cirkeltje.

Ik heb beelden gezocht en gevonden. Beter nog, ik heb de toestemming gekregen om de beelden te bewerken en te hergebruiken.
Van wie en waaruit de beelden komen, zal te zien zijn in het eindresultaat.
Maar een spreekwoordelijke tip kan ik al wel meegeven in een paar stills.

Kwestie van de eventuele honger aan te scherpen.
Later ongetwijfeld meer.

No comments:

Post a Comment